Profesní CV

1999 – začínám studovat deskriptivní geometrii, pružnosti a plasticitu, pozemní stavby a další vědy exaktní

2000  začínají mě bavit stavební materiály, technologie výroby a zkušebnictví

2004  s čerstvým diplomem z VUT, fakulty stavební, nastupuji do práce ve zkušebním a certifikačním ústavu TZÚS. Česká republika je čerstvě členem EU, probíhá významná transformace zákonů i norem, mám možnost uvádět do praxe zcela nové postupy podle evropské legislativy

2006  zastupuji ČR v různých normalizačních komisích, v Bruselu i jinde. Věnuji se různým aktivitám, zejména v oblasti zateplování fasád jako metodický garant pro certifikaci a řešení dalších zajímavých technických problémů

2008  začínám vést pracovní skupinu pro základní evropský předpis pro certifikaci zateplovacích systémů – ETAG 004

2009  musím na stavbu! Zavádíme certifikaci firem realizujících zateplení

2013  nová legislativa (CPR) pro evropskou certifikaci stavebních výrobků, všechno je jinak. Dělám vedoucího orgánu pro Evropské technické posuzování. Testujeme a vytváříme evropsky platné předpisy pro různé inovativní výrobky, pro které neexistují normy

2014  rozhodla touha po nových výzvách a změně prostředí. Nastupuji jako produktový manažer do výrobně-obchodní firmy LIKOV, která se pohybuje jako ryba ve vodě v syrovém prostředí obchodu a každodenního konkurenčního boje. Tvořím si názor na technickou a marketingovou podporu pro obchodní činnost. Někdy přímočaře, jindy rafinovaně, ale vždycky to musí vést k co nejlepším obchodním výsledkům

2017  s odhodláním opouštím bezpečí zaměstnaneckých jistot a vydávám se budovat vlastní značku. Nabízím měkké dovednosti a techniky ve světě tvrdého stavebního byznysu. Mám vlastní názor, dívám se kolem sebe a dávám si věci do souvislostí. Mojí vizí je práce, která dělá věci lepší a ze které můžu mít skvělý pocit

2019 – po 2 letech samostatné činnosti musím s radostí říct, že se moje představy naplnily. Pomáhám firmám a asociacím řešit různé věci v oblasti předpisů pro stavební výrobky. Práce je dost a vztahy s klienty dobré až vynikající. Třešničkou na dortu je dlouhodobá smluvní činnost pro Evropskou komisi, řízená belgickou pobočkou Ernst & Young, kde se jedná o připomínkování připravovaných harmonizovaných norem a a konzultační činnost pro technické komise připravující tyto normy.