CE značka – vše je jinak, než byste si mysleli

K čemu jsou CE značka a Evropský certifikát (osvědčení)? Většinou slyším odpověď zhruba v tomto stylu: „CE značka asi vyjadřuje kvalitu nebo bezpečnost výrobku pro použití ve stavbě. Evropský certifikát vyjadřuje, že výrobek je schválen pro stavbu všude v EU.“ Je to tak?

Vůbec ne.

Pokud jste se našli ve výše uvedených řádcích, nelamte si hlavu. Zákonodárci a autorizované orgány vám nedokázali odprezentovat smysl legislativy, která se k tomu váže. Vy jste na rozdíl od politiků použili selský rozum a ten vás dovedl jinam, než bylo zamýšleno. Vy potřebujete jednoduchý a jasný důkaz, že výrobek je O.K. a můžete jej bez obav použít. Ale ten jen tak nedostanete.

Jak to tedy je?

Každá země EU má svoji vlastní tradici, odlišné klimatické podmínky a různé nároky na kvalitu a bezpečnost. Proto nelze jednoduše předepsat pravidla pro stavebnictví platná napříč EU. Jenže základním hybatelem unifikace Evropy je bezproblémový obchod přes hranice, takže certifikace v každé zemi zvlášť je obrovská brzda byznysu. Takže to politici vymysleli následovně:

„Dohodneme se na společných metodách posuzování, ale konkrétní požadavky si stanoví každá země zvlášť.“

Podle mého názoru je to v principu docela dobře vymyšleno. A jak dopadla realizace tohoto konceptu? Postupně začaly přicházet harmonizované normy, což jsou právě ty společné metody posuzování. Jelikož se logicky a správně začalo s výrobky, které mají dlouhou tradici a jsou dobře známé po celé EU, v těchto normách se začaly občas objevovat kromě společných metod zkoušení i společné požadavky. A zde se zřejmě zrodil ten velký mýtus o tom, že posouzení podle harmonizované normy je potvrzením kvality výrobku.

Přitom podle zamýšleného konceptu to mělo fungovat tak, že ke každé harmonizované normě měl vzniknout národní předpis, který určuje, jak vyhodnotit výsledky získané podle harmonizované normy. Pokud takový dokument neexistuje, teoreticky nemusíte hydroizolaci hodnotit na odolnost proti průsaku vody. Ale CE značku můžete hrdě připojit. (Jak se na vás budou dívat odběratelé, to už je jiná věc.)

Jak jsme tedy na tom s národními předpisy k harmonizovaným normám? V ČR prakticky žádné nejsou. Těch několik málo je regulováno formou určených norem (= zcela nepřehledný způsob), případně jinými nepraktickými nástroji. Jinak je to řízený chaos, jak se také našemu trhu přezdívá v zemích západní Evropy.

Značka CE pro stavební výrobky musí být vždy doplněna deklarovanými hodnotami. Jelikož se na předpisy spolehnout moc nemůžeme, musíme sami zhodnotit, jestli deklarované hodnoty (často pomocí symbolů) jsou pro naše použití dostatečné nebo ne.

Je to všechno strašně složité. Jak se k tomu postavit?

Zajímat se a zkusit v tom najít příležitost. Technologie jsou dnes hodně vyrovnané a většinou převyšují požadavky zákazníka. Informační převaha spolu s dobrým marketingem jsou těžká závaží, která můžete položit na svoji stranu vah. Legálně správná certifikace a její korektní prezentace působí profesionálně a odlišuje od průměru.

Václav Hadrava